top of page
1975_nykopings_gastabud-1.jpg

nyköpings gästabud (1975)

Kung Birger har två makthungriga bröder, Erik och Valdemar; båda lika övertygade om att vara bäst lämpad som kung. Stridigheterna börjar med Håtunaleken, och via en riksdag i Helsingborg under överinseende av sändebuden från Ryssland och Vinland samt den kungatrogne riksdagsvaktmästare Jönsson, slutar det i Nyköping med ett till synes försoningens gästabud i form av en maskerad. Bröderna klär ut sig till häst men då ingen vill vara bakdel får den huvud både fram och bak. Men vad hjälper det, när kung Birger låter göra hästkorv av den. Slutet gott?

bottom of page