top of page
1994_ghandi_turne-1.jpg

gandhi (1994)

Indien styrs inte av den engelske vicekonungen Lord Mountbatten utan av dennes fru. Den indiske motståndkämpen Gandhi försöker slänga ut förtyckarna. Under en protestsång avlider Gandhi på ett pinsamt och omotiverat sätt. Väl i himlen träffar han de indiska gudarna, som skickar ned honom till jorden igen utan att enas om vad han skall återfödas till. Under tiden har lady Mountbatten försökt att ta över makten från sin man och sin dotter, som utsetts till ny viceregent. Den engelske kungen anländer, ladyn avslöjas och Gandhi blir premiärminister. När allting ordnat sig kommer Columbus in och utropar Indien som spansk koloni.

bottom of page