top of page
1985_svindlande_affarer-1.jpg

svindlande affärer (1985)

Handlingen är förlagd till Empire State Building som just håller på att byggas i New York. Bröderna Kent och Will Gettit tävlar om makten i familjeföretaget men depressionen gör att konjunkturerna är osäkra. När Kent vill köpa ut Will vill han inte sälja och när Will vill sälja vill Kent inte köpa osv. Sekreteraren miss Word är kär i chefen, kamreren vill hämnas och en företagsdoktor kallas in för att ytterligare förvirra handlingen.

bottom of page