Den siste atenaren (1967)

Det finns ännu inget synopsis för detta spex.